Blog :
6% btw bij aankoop van nieuw vastgoed in België

6% btw bij aankoop van nieuw vastgoed in België

Nieuwbouw in de verdrukking: reactie nodig

Dat nieuwbouw het vergeleken met bestaand vastgoed moeilijker heeft in België is weinig verrassend. Bij nieuwbouw liggen de tarieven namelijk gemiddeld 20% hoger. En toch biedt nieuwbouw heel wat voordelen en garanties die ouder vastgoed niet heeft. Het komt dus vaak voor dat kopers en investeerders om budgettaire redenen kiezen voor bestaande gebouwen en daarbij voorbijgaan aan de zekerheid en de voordelen van nieuwbouw. Terwijl de totale kostprijs van dure renovatiewerken uiteindelijk dicht bij de prijs van een nieuwe woning ligt.

Een andere vaststelling: het huidige woonpatrimonium is bijzonder verouderd en renovaties volstaan niet meer om bijvoorbeeld te voldoen aan de nationale en Europese energienormen. Van de 4,5 miljoen woningen in België is meer dan de helft gebouwd vóór 1960, en ongeveer een kwart dateert van vóór 1920. Dit feitelijke overwicht van oudere gebouwen leidt tot een monopolisering van de markt die weinig ruimte laat voor nieuwe constructies. Door de coronacrisis die hier bovenop komt, is het gevolg dat de markt volledig stilvalt. Er moest dus dringend worden ingegrepen om tegemoet te komen aan de woningnood op een energievriendelijke manier. Het beste antwoord daarop is nog altijd kwalitatieve nieuwbouw.

Nieuw btw-tarief van 6 % voor afbraak en wederopbouw

Als reactie op deze problematische situatie besloot de regering een btw-tarief van 6% in te voeren voor alle afbraak- en heropbouwprojecten met ingang van 1 januari 2021. Een uitstekende gelegenheid om het Belgische woonpatrimonium te vernieuwen en de slabakkende markt een nieuwe impuls te geven. Maar de vraag blijft: wat is het beste, een nieuwe woning kopen of een oude slopen om een nieuwe te bouwen? 

Afbreken of nieuw kopen?

“Een van de beoogde doelstellingen van deze maatregel is te vermijden dat mensen onophoudelijk blijven renoveren in plaats van te slopen”, volgens Marleen Porré, Directeur Fiscaliteit bij de Confederatie Bouw. De verlaging van de btw naar 6% is een sterke stimulans om te kiezen voor nieuwbouw, zeker in de stad. Nieuwbouw wordt niet alleen aantrekkelijker nu het budgettair beter kan concurreren met bestaande woningen, het biedt ook meer garanties voor de toekomst.

De voorwaarden om te genieten van 6% btw.

Het is belangrijk om te preciseren dat deze maatregel tijdelijk is en afloopt op 31 december 2022. Dus als u plannen hebt, is het interessant om ze zo snel mogelijk te realiseren. Zeker omdat de btw-verlaging van toepassing is op alle facturen die worden ontvangen voor die einddatum.

Het verlaagde tarief van 6% is onderworpen aan verschillende voorwaarden:

  • Het gebouw moet uw voornaamste eigen woning zijn.
  •  U moet voor minstens 5 jaar uw domicilie vestigen in de nieuwe woning. 
  • De bewoonbare oppervlakte van de woning mag maximaal 200 m2 bedragen.
  • Het tarief is van toepassing op facturen opgemaakt in de jaren 2021 en 2022.

Profiteer van 6% btw om te investeren in nieuwbouw

U wil als investeerder ook voordeel doen met het nieuwe btw-tarief, dus zonder u te vestigen in de woning? Dat kan onder een bepaalde voorwaarde, namelijk : de nieuwe woning moet worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 15 jaar.

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering