Blog :
Duurzame mobiliteit komt dicherbij dankzij oplaadpunten voor elektrische auto’s

Duurzame mobiliteit komt dicherbij dankzij oplaadpunten voor elektrische auto’s

In de context van de oprukkende klimaatverandering wordt verwacht dat we ons consumptiegedrag en onze manier van verplaatsen aanpassen. Dus waarom geen elektrische auto overwegen?

In de context van de oprukkende klimaatverandering wordt verwacht dat we ons consumptiegedrag en onze manier van verplaatsen aanpassen. Dus waarom geen elektrische auto overwegen?

Duurzame mobiliteit

Het intensief gebruik van wagens op diesel of benzine heeft kwalijke gevolgen, zowel ecologisch als sociaal:

  • Verslechtering van de luchtkwaliteit met schadelijke effecten op de gezondheid.
  • Toename van broeikasgassen.
  • Geluidsoverlast.
  • Plaatsgebrek door te veel auto’s en verlies van bewegingsvrijheid door files en foutparkeren op voetpaden.

Duurzame mobiliteit wordt gerealiseerd door het faciliteren van vervoermiddelen die minder schadelijk worden geacht voor het milieu. En de elektrische auto maakt daar onmiskenbaar deel van uit.

De elektrische auto

Wat vervoermiddelen betreft, is kiezen voor een 100% elektrische auto (met een batterij of op waterstof) de meest respectvolle optie voor het milieu. Er is niet alleen de ecologische dimensie, de wagen maakt nagenoeg geen geluid. Bovendien is elektriciteit momenteel een pak minder duur dan diesel of benzine. En bedrijven en zelfstandigen mogen ook nog de fiscale voordelen meetellen.

Toch lijken de Belgen nog altijd niet gewonnen te zijn voor de elektrische auto. Ook al groeide deze categorie voertuigen met 65,9%, in totaal vertegenwoordigt ze niet meer dan 0,3% van het particulier wagenpark in België. Wat is er dan mis? Kortweg: het magere aanbod van modellen, de hoge aankoopprijs en de beperkte autonomie. Daar komt bij dat weinig mensen beschikken over een eigen parkeerplaats met een laadstation. Ook in openbare parkings zijn ze nog schaars.

Oplaadpunten voor elektrische auto’s

Gelukkig is er verbetering in zicht. Meer en meer parkings, openbare gebouwen en nieuwbouwwoningen zijn uitgerust met laadstations. Ook in dat opzicht is investeren in nieuwbouw een goede stap naar een meer duurzame en milieuvriendelijke toekomst.

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering