Blog :
Het hefboomeffect toegepast op vastgoed

Het hefboomeffect toegepast op vastgoed

Het hefboomeffect  is een financiële term die verwijst naar het gebruik van schulden om de investeringscapaciteit van een individu, een bedrijf of een financiële instelling te vergroten en het rendement op het eigen vermogen te beïnvloeden.

Het hefboomeffect  is een financiële term die verwijst naar het gebruik van schulden om de investeringscapaciteit van een individu, een bedrijf of een financiële instelling te vergroten en het rendement op het eigen vermogen te beïnvloeden. Dit laatste is positief zolang de kosten van de schulden lager zijn dan de behaalde winsten, en negatief in het tegengestelde geval. Maar wat betekent dit in een context van onroerend goed?

Stel u voor dat u een appartement wil kopen voor € 200.000, maar dat u maar over € 50.000 beschikt. U stapt naar uw financiële partner, meestal uw bank, om een hypothecaire lening van € 150.000 af te sluiten. Dat houdt in dat u het beoogde vastgoed gebruikt als garantie voor de terugbetaling van het volledige bedrag.

Is uw project goed onderbouwd, dan is de kans groot dat uw bank u deze lening van € 150.000 toekent omdat het risico voor haar bijna nul is. U kan dan uw appartement kopen, maar u moet uiteraard uw lening terugbetalen via maandelijkse aflossingen. Ofwel brengt u dat bedrag zelf op, ofwel wordt het gedekt door de huurinkomsten van het appartement. En natuurlijk is die laatste optie uw doel als belegger. Dus in de praktijk verhuurt u uw appartement en gebruikt u de huur om uw schuld af te lossen.

Na een periode die kan variëren van 10 tot 30 jaar, hebt u het volledige bedrag terugbetaald zonder aan uw eigen geld te raken en is het appartement helemaal uw eigendomProficiat, u hebt nu succesvol het hefboomeffect toegepast: u maakte schulden om uw investeringscapaciteit te vergroten. Met andere woorden: u hebt geld geleend om een appartement te kopen waarbij u erop toezag dat de huurinkomsten hoger lagen dan de totale kosten van uw krediet, samengesteld uit hoofdsom plus interest.

Opmerkingen

            ✓         Als u een hypothecaire lening afsluit, wordt uw bank eigenlijk partner in uw investering. Want tot u het geleende bedrag integraal terugbetaalt, is de bank bij wijze van spreken mede-eigenaar. In dat opzicht winnen beide partijen erbij: de bank door de interesten die u betaalt, en u omdat u eigenaar wordt van een waardevol onroerend goed.

            ✓         Om van het hefboomeffect te genieten, moet u ervoor zorgen dat de totale kosten van uw lening en het uitgaven voor u als eigenaar (belastingen, mogelijke onderhoudskosten, …) lager zijn dan de winst van uw investering. Met andere woorden: de lening mag u niet méér kosten dan wat ze u oplevert.

            ✓         Een andere toepassing van het hefboomeffect is wanneer u de huurinkomsten van een woning gebruikt om de aankoop van ander vastgoed te financieren.

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering