Blog :
Investeren in nieuwbouw, een goed idee?

Investeren in nieuwbouw, een goed idee?

Ook al zijn er geen officiële cijfers om het te bewijzen, toch zijn marktspecialisten formeel: nieuwbouw trekt meer en meer investeerders aan. Wat zijn de redenen? Wat is het voordeel van investeren in nieuwbouw?

Ook al zijn er geen officiële cijfers om het te bewijzen, toch zijn marktspecialisten formeel: nieuwbouw trekt meer en meer investeerders aan. Wat zijn de redenen? Wat is het voordeel van investeren in nieuwbouw?

Een positieve context

Het succes van nieuwbouwwoningen heeft deels te maken met de positieve context van de Belgische vastgoedmarkt. Terwijl het gemiddeld inkomen van de Belg erop vooruitgaat, blijven de rentevoeten historisch laag. En ook al zijn de Belgen strikt genomen niet langer “spaarkampioenen”, toch blijven Belgische huishoudens bij de rijksten van het Europese klassement. De meer dan 270 miljard slapend kapitaal op Belgische spaarboekjes biedt heel wat mogelijkheden. Daar komt bij dat, wat beleggingen betreft, er niet veel alternatieven bestaan die even betrouwbaar zijn als vastgoed. Spaargeld brengt haast niets op en de vastgoedmarkt blijft stabiel.

De Wet-Breyne

Het voordeel van nieuwbouw is dat de koper automatische bescherming geniet onder de wet-Breyne. Die reglementeert en beschermt elke aankoop van een woning in aanbouw of op plan. Aannemers en bouwpromotoren zijn verplicht om bepaalde garanties te geven dat de koper zijn woning wel degelijk ontvangt, zelfs als de verkoper failliet zou gaan. De wet bepaalt ook dat het voorschot nooit méér mag bedragen dan 5% van de totale kostprijs en dat het overige deel per tranche wordt betaald in functie van de evolutie van de bouwwerken. De resterende som wordt betaald in 2 fasen: 50% bij de voorlopige oplevering en 50% bij de definitieve oplevering. Volgens de wet-Breyne moet een nieuwbouwwoning ook voldoen aan bepaalde normen op het vlak van akoestiek, elektrische installaties, energieprestaties, enzovoort.

Energievoordeel

Sinds de implementatie van de “norm 2015” moeten nieuwe gebouwen voldoen aan minimumvereisten wat betreft de energieprestaties van gebouwen. Een ouder gebouw zal bijvoorbeeld gemiddeld 80% meer energie verbruiken dan een nieuw gebouw en nieuwbouw scoort doorgaans een “A”, “B” of “C” in de EPB-classificatie.

En hoe zit het fiscaal?

Bij de aankoop van nieuw vastgoed betaalt de koper geen registratierechten van 12,5%, zoals bij bestaande gebouwen, maar een btw van 21%. Desondanks heeft investeren in nieuwbouw andere, niet te verwaarlozen voordelen op lange termijn. Alleen al vanuit energetisch oogpunt vragen oude gebouwen veel meer onderhoud en er zijn vaak dure ingrepen nodig om het energieverbruik binnen de normen te houden. Dat brengt heel wat tijdrovende en kostbare investeringen met zich mee.

Waardevast voor de toekomst

Investeren in nieuwbouw biedt ook een langetermijnvoordeel op het gebied van financiën en veiligheid. Voor appartementsgebouwen moeten geen grote werken voorzien worden voor de komende twaalf tot vijftien jaar. En in tegenstelling tot de koper van een bestaand onroerend goed, is de koper van nieuwbouw beschermd tegen mogelijke verborgen gebreken in het eerste jaar na aankoop. Bovendien geldt voor een nieuwe woning de garantie dat de projectontwikkelaar, de aannemer en de architect de volgende 10 jaar verplicht zijn de nodige maatregelen te nemen bij het minste probleem met de stabiliteit of de afdichting van het gebouw.

Samengevat

  • Het stijgend gemiddeld inkomen, de historisch lage rentevoet en het grote Belgische spaarkapitaal creëren een positieve context om te investeren in vastgoed.
  • De wet-Breyne reglementeert en biedt bescherming bij aankoop van een woning op plan of in aanbouw en garandeert dat de koper het vastgoed in goede orde ontvangt, wat er ook gebeurt.
  • Wie een nieuwbouwwoning koopt betaalt 21% btw in plaats van de 12,5% registratierechten bij aankoop van een bestaande woning.
  • Investeren in nieuwbouw betekent gevrijwaard blijven van grote kosten (bvb. door werken) en biedt meer zekerheid op lange termijn (zo is de koper 10 jaar beschermt tegen eventuele verborgen gebreken en problemen met de stabiliteit of de afdichting van het gebouw).

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering