Blog :
Investeren in vastgoed in 2020

Investeren in vastgoed in 2020

In termen van afgesloten hypothecaire kredieten is 2019 een recordjaar. Maar de spelregels veranderen … Wat zullen de gevolgen zijn in 2020?

In termen van afgesloten hypothecaire kredieten is 2019 een recordjaar. Maar de spelregels veranderen … Wat zullen de gevolgen zijn in 2020?

Bilan van 2019

Het totaal van alle hypothecaire leningen bedraagt momenteel meer dan 230 miljard euro, ofwel 61% van het Belgische BBP. Voor een totaalbedrag van bijna 42 miljard euro zijn er in 2019 namelijk 310.000 hypotheekcontracten afgesloten, een record! Daaronder neemt het aantal leningen met een quotum van meer dan 90% van de aankoopprijs van een onroerend goed voortdurend toe. Dit geldt ook voor leningen voor het verwerven van een tweede woning. Deze vertegenwoordigen vandaag meer dan 12,5% van de totale toegekende kredieten.

Historisch lage rentevoetengemakkelijk verstrekte leningen en royale huuropbrengsten liggen aan de basis van dit fenomeen. 

De gevolgen in 2020

Uit angst voor de schulden van de Belgische gezinnen, nam de Nationale Bank het besluit om de voorwaarden voor het verstrekken van leningen te verscherpen; en met name die bedoeld voor investeringen in onroerend goed bestemd voor de verhuur.

Sinds 1 januari 2020 mag de opgenomen lening daarom niet méér bedragen dan 90% van de totale aankoopprijs van het onroerend goed. Met andere woorden, de koper is verplicht 10% van de waarde van het gekochte pand met eigen middelen te betalen, bovenop de registratierechten en de notariskosten. Stel dat u een appartement wilt kopen met een aankoopwaarde van € 200.000, dan is uw lening gelimiteerd tot € 180.000 en moet u naast de kosten € 20.000 uit eigen zak betalen.

Voor de panden bestemd voor de verhuur zijn de regels nu des te strenger aangezien de investeerder minimaal 20% van de aankoopwaarde van het onroerend goed zal moeten betalen, exclusief kosten. Voor een appartement ter waarde van € 200.000 zal hij dus € 40.000 met eigen vermogen moeten financieren. 

Volgens experts zullen deze maatregelen echter geen significante invloed hebben op de rentevoeten. Anderzijds,  als de kredieten voor verhuurinvesteringen worden verlaagd, beperken ze een mogelijke stijging van de vastgoedprijzen.

Wordt het moeilijker om te investeren in 2020 ?

Door de aanscherping van de hypotheekvoorwaarden zullen sommige vastgoedprojecten wellicht niet meer gefinancierd kunnen worden. Specialisten verwachten echter geen grote omwenteling op de verhuur investeringsmarkt. Ook al wordt de onderneming gewaagder, blijft het mogelijk om meerdere appartementen te kopen voor de verhuur.

Bovendien zullen de nieuwe maatregelen die in 2020 van kracht zijn enerzijds het opstapelen van de schuldenlast van de Belgische gezinnen vermijden, en anderzijds de vastgoedprijzen in de hand houden.

Samenvatting

  • 2019 is het jaar van alle records op het vlak van verstrekte hypothecaire kredieten.
  • De Nationale Bank vreest bijgevolg voor de schuldenlast van de Belgische gezinnen en verscherpt daarom de voorwaarden voor het verstrekken van leningen.
  • Concreet, het is niet meer mogelijk om meer dan 90% van de aankoopwaarde van een onroerend goed te lenen; 80% voor investeerders die hun verworven vastgoed willen verhuren.
  • Volgens specialisten zullen deze maatregelen geen enkele invloed op de rente hebben, maar zullen ze een mogelijke stijging van de vastgoedprijzen beperken.
  • Volgens specialisten is er geen grote omwenteling op de verhuur investeringsmarkt te verwachten.

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering