Blog :
Klassiek krediet of bullet krediet ? - Alles over nieuwbouw in België

Klassiek krediet of bullet krediet ? - Alles over nieuwbouw in België

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het financieren van een deel van uw aankoop van een onroerend goed, worden u twee formules voorgesteld: ‘klassiek’ krediet en ‘bullet’-krediet. Wat is het verschil tussen deze twee alternatieven? Welk krediet kiest u best?

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het financieren van een deel van uw aankoop van een onroerend goed, worden u twee formules voorgesteld: ‘klassiek’ krediet en ‘bullet’-krediet. Wat is het verschil tussen deze twee alternatieven? Welk krediet kiest u best?

Het klassiek krediet

Het klassiek krediet met constante maandaflossingen wordt terugbetaald door vaste bedragen, bestaande uit een deel van het kapitaal en de rente. De eerste jaren moet u meer rente dan kapitaal afbetalen; terwijl die verhouding zal omkeren naarmate de looptijd van de lening nadert.

Het alternatief voor dit type krediet is dat van de constante kapitaalaflossingen. Deze optie bestaat uit de maandelijkse betaling van een vast deel van het kapitaal waaraan de rente wordt toegevoegd die u nog moet aflossen. Aangezien de rente wordt berekend op de resterende schuld, zullen de verschuldigde maandelijkse betalingen over de maanden heen afnemen.

In beide gevallen wordt uw schuld aan het einde van de kredietperiode volledig afgelost.

Het bullet -krediet

Ook wel krediet met vaste looptijd genoemd, zonder kapitaalaflossing of overbruggingskrediet. Het bullet-krediet is een ideale oplossing voor kopers die hun investering willen maximaliseren door middel van hefboomfinanciering. Het bijzondere van dit type krediet is dat de investeerder gedurende de gehele looptijd van het krediet alleen de rente op het geleende bedrag hoeft te betalen. Het verschuldigde kapitaal moet dan aan het einde van de looptijd worden betaald.

De maandelijkse afbetalingen zijn vrij laag en daarom is het belangrijkste voordeel van dit type krediet dat de investeerder de mogelijkheid krijgt om ten volle te profiteren van de huurinkomsten. Al na een paar jaar heeft hij een belangrijk en beschikbaar kapitaal kunnen opbouwen om eventueel een nieuwe vastgoedinvestering te doen.

Evenzo kan de investeerder besluiten het onroerend goed vóór de looptijd van het bullet-krediet opnieuw te verkopen. Zo kan hij het geleende kapitaal terugbetalen terwijl hij toch heeft genoten van de meerwaarde op huurinkomsten.

Er bestaat ook een ander type overbruggingskrediet. Stelt u zich voor dat u de woning die u momenteel bewoont nog niet heeft verkocht en dus niet over het kapitaal beschikt om een nieuwe woning te kopen. Voor zo’n aankoop kan u een bullet-krediet afsluiten en uzelf dus de tijd geven om uw huidige woning te verkopen.

Merk echter op dat deze kredietvorm in de ogen van de banken een veel hoger risico inhoudt dan een klassiek krediet. U kan er van op aan dat de bank aanvullende garanties nodig heeft en dat zij u hogere rentevoeten zullen voorleggen.

Voor welk type krediet kiezen ? 

De twee belangrijkste voordelen van een klassiek krediet zijn, enerzijds het feit dat het de goedkoopste terugbetalingsformule is, en anderzijds, het gemak van het plannen van maandelijkse kosten.

Omgekeerd voorziet het bullet-krediet in de afbetaling van het kapitaal dat aan het einde van het krediet verschuldigd is. Al is het risicovoller, het maakt toch een aanzienlijke maximalisatie van de investering mogelijk. In die zin is het geschikt voor ervaren investeerders die in staat zijn om het verschuldigde bedrag terug te betalen aan het einde van het krediet of in gevallen zoals eerder aangegeven.

Samenvattend

  • Of het nu gaat om een krediet met constante maandaflossing of met kapitaalaflossing, bij een klassiek krediet wordt het geleende kapitaal en de rente volledig betaald aan het einde van de geplande periode.
  • Een klassiek krediet is de voordeligste formule en maakt een maandelijkse kostenplanning mogelijk.
  • Daarentegen voorziet het bullet-krediet in de afbetaling van de rente op het geleende bedrag gedurende de gehele looptijd van het krediet en op dat van de hoofdsom die aan het einde van dit krediet verschuldigd is.
  • Dankzij de lagere maandelijkse afbetalingen kan de investeerder met het bullet-krediet profiteren van huurinkomsten om kapitaal op te bouwen en dus opnieuw te investeren in een vastgoedproject; ofwel het onroerend goed doorverkopen om het geleende kapitaal terug te betalen en profiteren van de meerwaarde.
  • Met het bullet-krediet kunnen kopers hun investering maximaliseren door middel van hefboomwerking.

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering