Blog :
Maakt een schenking een erfenis eenvoudiger?

Maakt een schenking een erfenis eenvoudiger?

Er zijn verschillende manieren om uw nalatenschap te regelen. Een schenking bij leven is een optie die een stijgend succes kent. Maar is het wel de meest geschikte oplossing in uw situatie?

Er zijn verschillende manieren om uw nalatenschap te regelen. Een schenking bij leven is een optie die een stijgend succes kent. Maar is het wel de meest geschikte oplossing in uw situatie?

Een onomkeerbare beslissing

Het meest opvallende kenmerk van een schenking is dat ze onherroepelijk is. Er hoeft niets tegenover te staan. Wat afgaat van het patrimonium van de een, komt er bij de ander bij. En dat vraagt om een strikt legaal en fiscaal kader dat geen vaagheid toestaat.

Schenken, maar niet zomaar

Een schenking gebeurt best niet in een emotionele opwelling, maar moet doordacht gebeuren en geval per geval bekeken worden. Een heleboel zaken moeten in overweging worden genomen: het vermogen van de schenker, de gezinssituatie, de gevolgen voor de toekomstige nalatenschap en, uiteraard, de eventuele fiscale voordelen.

Onroerend goed schenken

Wordt er vastgoed weggeschonken, dan is een bezoekje aan de notaris absoluut noodzakelijk. Ten eerste is een officiële akte vereist en ten tweede kan de notaris u adviseren over de meest voordelige manier waarop u te werk kan gaan. Wat fiscaliteit betreft, bent u onderworpen aan de registratierechten die van toepassing zijn op donaties. Zonder het ereloon van de notaris te vergeten, uiteraard.

Een hervorming die meer zekerheid biedt

Op 1 september 2018 werd de wet over schenkingen aangepast om meer zekerheid te bieden aan verschillende rechthebbende erfgenamen. Ze werd onder andere gestandaardiseerd voor de drie regio’s. Daarnaast wordt nu bij een sterfgeval rekening gehouden met alle schenkingen die de overledene deed bij leven, ongeacht hun aard en voorwaarden. Vóór deze nieuwe bepaling moest de waarde van een geschonken eigendom door de erfgenaam vrijwillig worden aangegeven als erfdeel in de vorm van gift. Sinds september 2018 mag de begunstigde het geschonken eigendom behouden, maar zal het worden beschouwd als deel van zijn erfenis. Bij de berekening wordt uitgegaan van de waarde van het vastgoed op de dag van de schenking, vermeerderd met de indexering tot het moment van overlijden. 

Wat kost het?

Tableau_Donations_NL

Goed om te weten

Wilt u zeker zijn van uw berekening? Er zijn veel sites waar u het bedrag aan belastingen op uw schenking online kunt berekenen.

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering