Blog :
Registratierechten, waaraan kunt u zich verwachten?

Registratierechten, waaraan kunt u zich verwachten?

Wanneer u voor het eerst een appartement koopt, gaat u niet enkel een engagement aan met uzelf, uw familie en uiteraard de instelling die u een hypothecaire lening geeft, maar ook met de staat. U zult immers registratierechten moeten betalen.

Wanneer u voor het eerst een appartement koopt, gaat u niet enkel een engagement aan met uzelf, uw familie en uiteraard de instelling die u een hypothecaire lening geeft, maar ook met de staat. U zult immers registratierechten moeten betalen.

Een proportioneel bedrag

Ook al schommelt het percentage aanzienlijk afhankelijk van de regio, u zult niet ontkomen aan de registratierechten. Het bedrag ervan is in verhouding met de prijs die u voor uw vastgoed betaalt. Hoe hoger die prijs, hoe hoger de registratierechten, logischerwijs. Deze rechten moeten worden betaald uiterlijk vier maanden na ondertekening van de verkoopakte.  ndien er een opschortende voorwaarde geldt, gaat de termijn van vier maanden in op het moment dat deze voorwaarde ook in voege treedt, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een hypothecaire lening. Indien de verkoopakte ondertussen echter wordt getekend, zal de notaris op het moment van de ondertekening u verzoeken om de registratierechten dan te betalen. Hij zal de registratierechten vervolgens binnen de 15 dagen na ontvangst van de verkoopakte doorstorten naar de overheid.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen 12,5%. De wetgeving voorziet geen verminderde rechten, maar de wet voorziet wel een mogelijkheid tot reductie. Bij de aankoop van een eerste appartement is het mogelijk om voor de eerste schijf van € 175.000 vrijgesteld te worden. Een behoorlijke vermindering dus, goed voor maar liefst € 21.875. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden:

  • de waarde van het vastgoed mag niet meer dan € 500.000 bedragen.
  • de koper koopt voor het eerst vastgoed.
  • de woning bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt geregistreerd als hoofdverblijfplaats en dit voor minstens vijf jaar.

Wallonië

In Wallonië bedragen de registratierechten 12,5%. De rechten voor een derde woning daalden in 2018 en gingen van 15% naar 12,5%. Registratierechten van 15% werden dus afgeschaft. In bepaalde, specifieke gevallen worden registratierechten teruggeschroefd van 12,5% naar 6%. Om van deze uitzonderlijke maatregel te kunnen genieten moet de koper:

  • voor het eerst vastgoed kopen en in zijn woning als eigenaar verblijven.
  • een woning kiezen met een kadastraal inkomen van minder dan of gelijk aan € 745. Dit plafond mag hoger liggen in geval van grote gezinnen (€ 845 voor 3 of 4 kinderen ten laste, € 945 voor 5 of 6 kinderen ten laste en € 1.045 voor 7 kinderen of meer ten laste).

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering