Blog :
Wat is een hypothecair krediet? - Alles over nieuwbouw in België

Wat is een hypothecair krediet? - Alles over nieuwbouw in België

Hypothecair krediet: misschien bent u de term al vaker tegengekomen, maar weet u niet precies wat er allemaal aan vasthangt. In onze rubriek “vastgoed voor dummy’s” leggen we dit uit samen met andere zaken in verband met onroerend goed.

Hypothecair krediet: misschien bent u de term al vaker tegengekomen, maar weet u niet precies wat er allemaal aan vasthangt. In onze rubriek “vastgoed voor dummy’s” leggen we dit uit samen met andere zaken in verband met onroerend goed. Laten we beginnen met de definitie van hypothecair krediet.

Hypothecair krediet: de woning als onderpand voor een lening

Als u besluit om een huis of appartement te kopen maar niet meteen beschikt over genoeg kapitaal, dan doet u waarschijnlijk een beroep op hypothecair krediet. Dat is een lening die u wordt toegestaan door een bank, een verzekeringsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij om u te helpen uw woondroom waar te maken. “Hypothecair” geeft aan dat uw vastgoed dient als onderpand tot het geleende bedrag en de intresten zijn afbetaald. De financiële instelling “hypothekeert” dus uw woning.

Op die manier creëert de kredietverlener een garantie: als de ontlener niet meer in staat is om de geleende som af te lossen, kan die instelling beslissen om beslag te leggen op het vastgoed en het te verkopen. Dat vermindert aanzienlijk het risico voor de bank, vergeleken met rechtstreekse investeringen in vastgoed.

Terugbetaling

Naast het geleende kapitaal betaalt u aan uw kredietverlener ook intresten. Daarbij is het interessant om te noteren dat daaraan bepaalde fiscale voordelen verbonden zijn, net als aan de bijbehorende verzekering. Aarzel niet om hierover advies te vragen aan uw kredietverlener.

Bedrag, looptijd en voorwaarden van het hypothecair krediet

Bedrag, looptijd en voorwaarden van uw hypothecair krediet kunnen variëren volgens bepaalde factoren:

Hebt u bij de onderhandeling over de verkoop nog geen toezegging voor een hypothecair krediet, dan kunt een verkoopovereenkomst met opschortende clausule vragen. Die geeft u een periode van 4 weken waarin u een woonlening kan afsluiten. Lukt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden. Maar hou er rekening mee dat de verkoper op geen enkele manier verplicht is u deze clausule toe te staan.

Samengevat

  • Een hypothecair krediet is een bedrag dat door een financiële instelling wordt geleend voor het realiseren van uw vastgoedproject (bijvoorbeeld de aankoop van een huis of een appartement).
  • Voor de kredietverlener dient het onroerend goed als garantie voor de terugbetaling: die kan het dus in beslag laten nemen en verkopen in geval van niet-terugbetaling.
  • U moet de geleende hoofdsom terugbetalen, vermeerderd met de intrest.
  • Het bedrag, de looptijd en de duur van uw hypothecair krediet zijn afhankelijk van verschillende factoren en zijn soms flexibel.
  • Als u op het moment van de onderhandelingen nog geen hypothecaire lening hebt afgesloten, kunt u een verkoopovereenkomst met opschortende clausule aanvragen.

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering