Blog :
Kent u het vastgoed-ABC?

Kent u het vastgoed-ABC?

Als het om vastgoed gaat, kunt u maar liefst misverstanden vermijden. Dus praat u best met verstand van zaken. En dat begint met het kennen van een reeks termen die u zeker zal tegenkomen. Een alfabetisch overzicht.

Als het om vastgoed gaat, kunt u maar liefst misverstanden vermijden. Dus praat u best met verstand van zaken. En dat begint met het kennen van een reeks termen die u zeker zal tegenkomen. Een alfabetisch overzicht.

Authentieke akte

Dit document bevestigt dat u wel degelijk de gelukkige bezitter bent van uw appartement. Het wordt opgesteld door de notaris en getekend, door u en de verkoper. Wordt ook wel ’notariële akte’ genoemd.

Energieprestatiecertificaat

Het Energieprestatiecertificaat of EPC bepaalt objectief hoe energiezuinig een woning is.Een belangrijke troef, want het garandeert dat u een duurzame investering doet in alle betekenissen van het woord.Het is 10 jaar geldig en wordt vereist bij de verkoop of verhuur van een woning.

Kosten

Onder kosten wordt verstaan de registratierechten, aktekosten, zegels, inschrijvingsrecht voor je woonlening, enzovoort.

Mede-eigendom

Vanaf het moment dat er meerdere eigenaars zijn van een gebouw, ontstaat een mede-eigendom. Dit collectief is verantwoordelijk voor het beheer van alle gemeenschappelijke delen, waarover wordt beslist op een jaarlijkse vergadering.

Raad van mede-eigendom

Deze raad van mede-eigendom, waarvan de leden worden aangeduid door het collectief van mede-eigenaars, is verplicht vanaf 20 kavels. Deze raad staat de syndicus bij en controleert of hij zijn werk naar behoren doet.

Syndicus

De syndicus wordt gekozen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hij moet toezien op het respecteren van het reglement en de goede staat van het gebouw, met alles wat daarbij komt kijken.

Terugbetalingscapaciteit

Uw droomhuis of -appartement moet niet alleen passen bij uw smaak, maar ook bij uw budget. Daarom moet u uw terugbetalingscapaciteit berekenen. Dat is het bedrag dat u maandelijks kan aflossen in functie van uw inkomen en vaste uitgaven. Door de afbetalingstermijn te verkorten of te verlengen wordt dit bedrag respectievelijk hoger of lager.

Tienjarige aansprakelijkheid

Het grote voordeel van kiezen voor nieuwbouw, is dat u geniet van een verregaande garantie die ‘tienjarige aansprakelijkheid’ wordt genoemd.

Vereniging van mede-eigenaars

Bent u niet de enige bewoner van het gebouw? Vanaf twee appartementen vereist de wet de oprichting van een vereniging van mede-eigenaars. De leden daarvan, dus alle eigenaars, komen één keer per jaar samen om belangrijke beslissingen te nemen over hun gemeenschappelijk eigendom. Het dagelijks beheer wordt dan weer toevertrouwd aan de syndicus.

Verkoop op plan

Bestaat het appartement van uw dromen alleen nog maar als tekening? Of is het nog in aanbouw? Dan kan je alvast aanspraak maken op het stukje grond of op het gedeelte dat al in de steigers staat. Je aandeel groeit naarmate de werken vorderen en je het overeenkomstige deel van de betaling stort.

Verkoopovereenkomst

Ook wel voorlopige verkoopovereenkomst of compromis genoemd. Ondanks de naam is dit document contractueel bindend. Want zodra koper en verkoper een akkoord sluiten over het onroerend goed en de prijs ervan, ontstaat een verbintenis tussen de partijen. U kunt wel een opschortende clausule laten opnemen die het contract nietig verklaart mocht de bank u geen lening toestaan.

Voltooiingswaarborg

Als het gaat om een nieuw appartement, geniet u van de onvoorwaardelijke steun van de projectontwikkelaar die het u heeft verkocht. Die verdedigt uw rechten bij de verschillende betrokken partijen in het geval u nog voor de definitieve oplevering problemen zou ondervinden. Daarvoor kunt u rekenen op een toegewijde gesprekspartner die het voor u opneemt.

Voorlopige en de definitieve oplevering

Bij de voorlopige oplevering keurt de koper de werken goed. Dit is dus de gelegenheid om eventuele gebreken te signaleren. De definitieve oplevering gebeurt ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering en in alle geval nadat ook alle gemeenschappelijke delen voltooid zijn. 

Wet-Breyne

De wet-Breyne regelemetneeert de verkoop van vastgoed dat nog moet worden gebouwd of dat nog in aanbouw is. Het legt strikte voorwaarden op aan de verkoper. Het verkochte goed moet zich in België bevinden en bestemd zijn voor bewoning. De wet ziet erop toe dat de afgesproken verkoopprijs, vastgelegd in het contract, achteraf niet om welke reden dan ook wordt gewijzigd. Hij bepaalt ook dat de verkoper nooit meer dan 5% van de verkoopprijs als voorschot mag eisen. Verder bepaalt de wet dat de totale som van de betalingen in schijven de waarde van de uitgevoerde werken niet mag overschrijden. Iedere factuur moet voorzien zjin van een attest van de architect.

De wet vereist ook een “financiële garantie voor voltooiing”. Dit is een borgsom, gestort door de bouwpromotor, die garandeert dat het bouwwerk wordt voltooid zoals gepland. Verder schrijft de wet een oplevering in twee fases voor: de voorlopige en de definitieve oplevering. Er moet minstens één jaar tussenzitten, zodat je als koper je woning kan ‘testen’. 

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering