Koop met een gerust gevoel

Door voor een nieuwe woning te kiezen, geniet uw woning van verschillende garanties waardoor u met een gerust gemoed kunt kopen.

WAAROM KIEZEN VOOR NIEUWBOUW?

Twijfelt u nog tussen een nieuw en een bestaand appartement? Het is waar dat ze allebei hun voor- en nadelen hebben. Hoewel het eenvoudiger is om zich in een bestaand appartement te projecteren, zijn onaangename verrassingen altijd mogelijk, zelfs als de diagnose nauwkeurig werd gesteld: slechte isolatie, defect sanitair enz. De reparatie- en energierekeningen kunnen zich opstapelen totdat de ”goede deal” die bij de aankoop is gemaakt, volledig is verdwenen.

Door de aankoop van een nieuw appartement (op plan of sleutel-op-de-deur) bespaart u uzelf een hoop teleurstellingen en geniet van bepaalde voordelen, zoals de mogelijkheid om uw woning aan uw wensen aan te passen. U profiteert ook van een woning die aan de nieuwste energie- en comfortnormen voldoen en vooral van garanties tot 10 jaar na de oplevering!

STERKE GARANTIES DANKZIJ DE WET BREYNE

Als u ervoor kiest om een nieuwe woning te kopen, valt uw aankoop onder de Wet Breyne. Deze veelzijdige wet heeft slechts één doel: de koper beschermen en garanderen dat een onroerend goed aan de geldende kwaliteitsnormen voldoet.

Deze wet regelt ook de betaalmethode en beschermt de eigenaar van het onroerende goed tot 10 jaar na de overhandiging van de sleutels. Raadpleeg onze specifieke pagina voor meer informatie over de Wet Breyne en het toepassingsgebied.

garantie-loi-breyne

DE VOLTOOIINGSGARANTIE

Volgens de Wet Breyne is de verkoper of projectontwikkelaar volledig aansprakelijk, net als de aannemer en de architect en moet hij dus het met zijn klant gesloten contract (compromis) respecteren.

De Wet Breyne voorziet onder andere de storting van een verplichte waarborg die de koper tegen de waarschijnlijke insolvabiliteit van de verkoper beschermt. Hij voorziet ook een schadevergoeding in geval van een slechte uitvoering van de werkzaamheden. De garantie wordt door de aannemer ten gunste van de klant geleverd, ten belope van 5 % van de prijs van het te bouwen gebouw.

Dit principe vormt dus de voltooiingsgarantie, die door de projectontwikkelaar ten gunste van de klant wordt aangegaan.

garantie-decennale

DE TIENJARIGE GARANTIE

De garantie van tien jaar van de Wet Breyne dekt schade aan het gebouw, de structuur en de constructie tot 10 jaar na de definitieve oplevering van uw woning.

Wanneer dus een constructiefout aan het licht komt die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt of wanneer een lek wordt ontdekt in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, moet de aannemer in het kader van deze garantie de herstelwerkzaamheden uitvoeren of indien nodig het gebouw opnieuw in overeenstemming met de norm brengen.

De garantie van tien jaar geldt voor het gebouw. Als een gebrek aan uw woning niet in het verslag van de voorlopige of definitieve oplevering wordt aangegeven, bent u daarvoor verantwoordelijk.

DE VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERINGEN

De oplevering is de handeling waarbij u het werk aanvaardt en dus de sleutels van uw woning worden overhandigd. De Wet Breyne bepaalt dat deze fase in twee fasen verloopt: de voorlopige en de definitieve oplevering.

De voorlopige oplevering

Het gaat om de overhandiging van de sleutels van uw woning. Vanaf dat moment bent u vrij om van uw woning te genieten. Tijdens deze oplevering hebt u de mogelijkheid om uw bedenkingen over slechte afwerking of constructiefouten te uiten, die u echter niet beletten om uw woning te bewonen of te verhuren. Deze bedekingen worden in het verslag van de voorlopige oplevering wermeld. De verkoper is verplicht om deze bedenkingen weg te nemen, door de nodige middelen in te zetten, zonder extra kosten voor de klant.

De definitieve oplevering

Volgens het contract moet er tussen de voorlopige en de definitieve oplevering 1 jaar verstrijken. Het doel is om de klant in staat te stellen om eventuele gebreken in het gebruik van de woning vast te stellen. Op dit moment moeten alle bedenkingen door de ontwikkelaar zijn weggewerkt. Van zodra het verslag van de definitieve oplevering is ondertekend, is de aannemer niet langer verantwoordelijk voor gebreken die na de definitieve oplevering worden aangegeven.

LA GARANTIE INVEST & ZEN PAR BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM

Que vous maîtrisiez déjà l’investissement locatif ou que vous investissiez dans la brique pour la première fois, Bouygues Immobilier Belgium a développé une gamme complète de garanties et de services qui vous assure un maximum de tranquillité, sans sacrifier la rentabilité. Concrètement, les biens désignés sont entièrement administrés par un professionnel agréé Bouygues Immobilier Belgium. Vous bénéficiez en outre :

  • d’une garantie contre les impayés ;
  • d’indemnités en cas de dégâts locatifs ;
  • d’une compensation pour départ anticipé ;
  • d’une protection juridique étendue sans franchise ;
  • du service Property Assist pour les travaux d’entretien et de réparation ;

Le service INVEST & ZEN est un produit Bouygues Immobilier Belgium et constitue une prestation en sus du prix de vente de votre bien. Pour en savoir plus et profiter de ces garanties, prenez contact avec votre conseiller Bouygues Immobilier Belgium.