Blog :
Een gewaarschuwd koper is er twee waard

Een gewaarschuwd koper is er twee waard

Eindelijk de woning van je dromen gevonden? Proficiat, dan heb je ’t moeilijkste achter de rug. Nu komt het erop aan je goed voor te bereiden aan je bezoekje bij de notaris.

Afspraak bij de notaris: hoe bereid je je voor?

Eindelijk de woning van je dromen gevonden? Proficiat, dan heb je ’t moeilijkste achter de rug. Nu komt het erop aan je goed voor te bereiden aan je bezoekje bij de notaris.

Verkoopovereenkomst of reservatiecontract

Stap 1: de voorlopige verkoopovereenkomst (ook compromis genoemd). Of als het gaat het om een woning in aanbouw, een reservatiecontract. Die heb je nodig om je woonlening af te sluiten bij de financiële instelling van je keuze. Een goede raad: vergelijk verschillende voorstellen en aarzel niet om te onderhandelen! Eenmaal een akkoord op zak en de periode van 10 dagen achter de rug, stuur je het financieringsvoorstel ondertekend terug. Het geld wordt dan vrijgemaakt per betaalschijf.

De verkoopakte

De verkoopovereenkomst hebben we gehad. De volgende stap is het ondertekenen van de authentieke verkoopakte bij de notaris. Om die op te maken heeft hij een reeks gegevens van jou nodig: je geboorteakte, je burgerlijke stand, je huwelijkscontract, informatie over andere eigendommen in je bezit, enzovoort. Je ontvangt minstens 15 dagen vooraf een ontwerpakte. Zo kan je ze grondig onder de loep nemen en alle vragen stellen die bij je opkomen. Op de dag van de ondertekening zorgt de kredietverlener dat het verschuldigde bedrag op de rekening van de notaris staat: de prijs van de grond plus de kosten van de uitgevoerde werken (altijd vergezeld van een verklaring van de architect).

Betalen in schijven

Ben je helemaal weg van een nieuwbouwproject of een woning in aanbouw? Dan moet je niet het hele bedrag in één keer op tafel leggen. Dat is wettelijk goed geregeld: de betalingen gebeuren per schijf, naargelang het vorderen van de werken. En elke vraag tot betaling is vergezeld van een verklaring van de architect.

Bij het signeren van de verkoopakte betaal je altijd minstens de grondprijs, ongeacht het belastingstelsel.

Hoeveel kost het?

De notaris staat aan jouw kant, maar zijn diensten hebben een prijs. Verwar vooral niet zijn ereloon met de registratiebelasting! 

Die registratiebelasting bedraagt in Vlaanderen 7%, in het Brusselse en Waalse gewest 12,5%. Voor nieuwe of in aanbouw zijnde woningen biedt de wet twee mogelijkheden. Ofwel betaalt de koper btw op de grond én de nieuwbouw, ofwel betaalt hij registratiebelasting op de grond en btw op de nieuwbouw. Maar die tweede mogelijkheid is alleen van toepassing bij afstand van het recht van toegang, omdat de verkoper van het terrein niet dezelfde is als de verkoper van het gebouw.

Je notaris schiet ook de kosten voor die verbonden zijn aan het opzoekingswerk en de administratieve formaliteiten die vaak verschillen volgens regio of gemeente.

Daarnaast betaal je de notaris ook een ereloon. Dat bedrag wordt niet willekeurig bepaald, het is vastgelegd in een koninklijk besluit en is een vergoeding voor het geleverde werk en de verantwoordelijkheid die eraan verbonden is.

Ik kies voor Bouygues Immobilier

We doen er alles aan om uw aankoop te vergemakkelijken.

property-1-l-property-2-conseiller

Een specifieke contactpersoon voor elke stap in mijn project

property-1-l-property-2-calendrier

Een duidelijk en transparant traject

property-1-l-property-2-talk

Een persoonlijke ruimte om mijn project op te volgen

property-1-l-property-2-invest

Garanties tot 10 jaar na de oplevering